Przeczytaj menu posłuchaj rozmowy i zanotuj w zeszycie

Pobierz

Uzupełnij zdania 1-5 konstrukcją there was/there were z zadania 5/78 w zeszycie.Dialog zapiszę w zeszycie.. Zadanie: Napisz w zeszycie kilkuzdaniową wypowiedź, wyjaśniajacą, jak rozumiesz słowa lisa.. Uzupełnij schemat zgodnie z treścią "Małego Księcia" 5.. 3 wyrazy z "rz" po spółgłosce "b" Po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, w, j, ch piszemy rz. UWAŻAJ!. Możesz pracować samodzielnie lub w grupie (do trzech osób).. autor: ~duner 8.2.2022 (02:29) Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że tęsknota uszlachetnia człowieka Przedmiot: Język polski / Gimnazjum.Przeczytaj i zapisz w zeszycie (na zielono) zasadę : Rz piszemy po spółgłoskach b i p.. Proponuję to zobaczyć.Zapoznaj się ze słownictwem przedmioty szkolne, wyjaśnionym w podręczniku na stronie 58, a następnie zanotuj je w zeszycie.. Subject: "Going to" oraz "will"- porównanie.. Mam nadzieję, że uzyskałeś nie więcej niż 8 punktów, co oznacza, że dobrze orientujesz się w zasadach bezpieczeństwa.3.. Przeczytam tekst z materiału do zajęć 1 i wykonam ćwiczenia sprawdzające, jak dobrze rozumiem tekst.. Za pomocą zdań od a do j, odgadnij o jaki chodzi sklep.. Choć jest wolny w swoich decyzjach, panuje nad sobą, słucha sumienia i postępuje w zgodzie ze swoim sumieniem.Po zapisaniu tematu w zeszycie przeczytaj "Kilka słów o książce" - str. 278 w podręczniku.. Posłuchaj nagrania tekstu CD2_18.mp3 i zdecyduj odpowiednio A, B lub C..

Gotowy plan zanotuj w zeszycie.

Z jakich odnawialnych źródeł energii korzystają mieszkańcy wyspy Samsø?. Przypominamy sobie wiadomości o wyrażeniu be going to oraz o czasownikach: will i won`t.. 0 rozwiązań.. Posłuchaj nagrania 67 (docwiczenia.pl) i powtórz zwroty.. 1 Listening, następnie posłuchaj dwukrotnie nagrania i odpowiedz krótko na pytania 1-5.. Następnie przeczytaj podsumowanie zabawy odpowiadające uzyskanej przez ciebie liczbie punktów.. There were - znajdowały się, np. banki - liczba mnoga rzeczownika.. Wskaż wstęp i wyjaśnij, jaką funkcję pełni w tekście.. Zeszyt ćwiczeń, Author: Klett Polska sp.. Wszystko z polskim tłumaczeniem i wymową.3.. Zapisz również tłumaczenie słówka: frei - wolne der Stundenplan - plan lekcji Następnie przeczytaj plan lekcji w zadaniu 2 na stronie 46 i powiedz które zdania pod tekstem są zgodne z jego treścią, a .Porównajcie w parach notatki i opowiedzcie sobie nawzajem o przebiegu kariery zawodowej Thomasa Gottschalka.. - zadanie 1, str. 90 w podręczniku.. Zad.3 Na stronie z podręcznika umieszczonej poniżej, spójrz na zadanie 10 str.88.. Od tej zasady są wyjątki: pszenica, pszczoła, pszczelarz, Pszczyna (taka miejscowość), Zadanie 2 napisz w zeszycie:W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie (Nie przepisuj całych zdań!)..

Przeczytaj pytania do nagrania w zeszycie ćwiczeń s. 11, zad.

Dobrze widzi się tylko sercem.. Termin realizacji: do 03 .Dialog w sklepie.. Str. 106 w podręczniku.. Zapisz w zeszycie notatkę dotyczacą: Sformułuj wskazówki; Aby się zaprzyjanić (wg ciebie) 4.. Posłuchaj nagrania i zanotuj miejsca wyjazdów na wakacje w zeszycie przedmiotowym.. Posłuchaj ich rozmowy i powiedz, o które zdjęcia chodzi .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. Materiał do zajęć 1; Materiał dodatkowy 1; Lekcja 33.. 1 Listening, następnie posłuchaj dwukrotnie nagrania i odpowiedz krótko na pytania 1-5.. Rozwiązania zapisz w .Z pomocą karty odpowiedzi poprawiamy w zeszycie błędnie wykonane zadania.-----02.06.20r.. Praca domowa: ćwiczenie 28. str.39 - Zeszyt ćwiczeń.. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. Odpowiedzi również wpisz do zeszytu przedmiotowego.. 67 255 16 20. .. Zanotuj, do kogo odnoszą się wyróżnione zaimki osobowe w zdaniach.. z o.o., Length: 92 pages, Published: 2020-04-06Przeczytaj rozmowę na czacie.. Wykonaj ćwicz 1 str. 76 podr.. Które z nich wywołały współczucie i pewne zmieszanie u Tomka, przebranego za Gwiazdora?- zadanie 1 strona 72 z podręcznika (zapisz w zeszycie) np. 1 - clothes shop - zadanie 2 strona 73 z podręcznika (Przeczytaj zdania od a do j. Popatrz na duże zdjęcie na stronie 72..

Przeczytaj menu, posłuchaj rozmowy i napisz w zeszycie, co Theo i Willi chcieliby zjeść.

Tutaj dowiesz się najważniejszych zwrotów i słów potrzebnych do dialogu w sklepie po niemiecku.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 64-700 Czarnków .. 2, następnie posłuchaj dwóch wypowiedzi i uzupełnij luki w zdaniach.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Bardzo prosze o rozwiazanie tych zadań 5.. Przeczytaj tekst i uzupełnij w nim luki (1-5) zdaniami (A-F).. Mika i Sophie oglądają pięć zdjęć.. Przeczytaj zdania do uzupełnienia w zad.. Odpowiedz, dlaczego ostatniego akapitu nie można uznać we właściwe zakończenie opowieści.. Question from @Micho2000 - Szkoła podstawowa - PolskiWykonaj test (2 strony) a punkty uzyskane za poszczególne zadania zanotuj w zeszycie i podlicz.. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 2 wybrane ćwiczenia ze str. 80.. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.. Romanowo Dolne 124.. Rep_8kl_cz1_Workbook_Audio_T04.mp3Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.. 25mA kl=0,5 ->18,5mA miernik Przedmiot: Fizyka / Studia.. Następnie odpowiedz na pytania całymi zdaniami w zeszycie - zadanie 4, str. 201.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2, następnie posłuchaj dwóch wypowiedzi i uzupełnij luki w zdaniach..

Zanotuj w zeszycie marzenia Piotrusia.

Przedstaw w punktach wydarzenia opisane w zamieszczonym fragmencie.. Przeczytaj tekst z zadania 1 jeszcze raz i zanotuj w zeszycie: Erneuerbare Energien auf der Insel Samsø: 3.Przeczytaj rozmowę z podręcznika: zadanie 5. str.72.. Przeczytaj zdania do uzupełnienia w zad.. Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Posłuchaj i odpowiedź zanotuj w zeszycie: Człowiek świadomy swojej godności jest odpowiedzialny za swoje czyny.. W ramach .Szkoła Podstawowa im.67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym.. Przeczytaj tekst, a następnie napisz w zeszycie przedmiotowym jego streszczenie w języku polskim.. Nagranie do wysłuchania to drugi załącznik w mailu.. Posłuchaj wywiadu jeszcze raz i zanotuj w zeszycie informacje na temat kariery Thomasa Gottschalka.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Zanotuję w zeszycie słowa, których nie rozumiem, sprawdzę ich znaczenie.1 Przeczytaj tekst i napisz w odpowiednich miejscach imiona wszystkich osób.do załącznikaChloe est ma cousine.. Przeczytaj pytania do nagrania w zeszycie ćwiczeń s. 11, zad.. Zapoznaj się z fragmentem powieści "Noelka" - str. 278 - 280.. W zeszycie zapisz odpowiedzi, np. 1 newsagent's) - zadania1 i 3 na stronie 52 w ćwiczeniuZanotuj w zeszycie: There was- znajdował się , np. posterunek policji - liczba pojedyncza rzeczownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt