Rzeczpospolita pod rządami wettinów ćwiczenia

Pobierz

Watch later .Temat lekcji: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów Na co będę zwracać uwagę: przedstawiciele której dynastii zasiadali na polskim tronie na początku XVIII wieku, jakie były przejawy kryzysu Rzeczypospolitej w czasach panowania Wettinów, jakie projekty reform Rzeczypospolitej ogłoszono w połowie XVIII wieku.Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Zeszyt ćwiczeń.. 2.Wyjaśnij co oznacza powiedzenie "Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa" Z jakim królem jest związane?. Polityka Augusta II: a)przymierze z Rosją - przeciwko Szwecji, udział w wojnie północnej() b)klęska wojsk rosyjskich i saskich - 1702 r. - ucieczka króla Augusta II do Saksonii.. Proponuję skorzystać z map w powszechnie dostępnych atlasach szkolnych.Lekcja o Wettinach służy przybliżeniu postaci królów saskich na tronie polskim, którzy w naszej historiografii nie cieszyli się popularnością.Wettinów.. August II Mocny () - o tron rywalizował z: Jakubem, synem Jana III Sobieskiego oraz księciem francuskim Conti - koronacja 1697 .. (jedna z większych bitew stoczona pod Kaliszem) - wyniszczenie kraju.-Rzeczpospolita pod rządami Wettinów -Pierwszy rozbiór Polski -Kultura polskiego oświecenia -Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja -Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski Wymagania podstawowe Uczeń: -podaje i zaznacza na osi czasu daty: -1717 r -1772 r -1791 r. - r. -1793 r. -1794 r. -1795 r.Projekt "Uczymy się razem" ma na celu wspomożenie uczniów w nauce historii, biologii i geografii..

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

Samuel Theodor Gericke, Spotkanie królów, po 1709 r., olej na płótnie, Zamek Caputh, Poczdam, Niemcy, domena publiczna.RZECZPOSPOLITA ZA PANOWANIA WETTINÓW.. Warto zatem, dla pełnego obrazu, wskazać uczniom osiągnięcia Sasów w dziedzinie kultury i sztuki.. Rzeczpospolita i Saksonia zostały połączone unią ____ Król chciał wzmocnić swoją władzę na wzór ____.. Pamiętaj o zadaniach do zeszytu.. Spotkanie aliantów w 1709 roku na zamku Caputh w pobliżu Poczdamu.. Część 3. odpowiedź zapisz w zeszycie.→ Mój mail: Poniżej przekażę Wam czym się będziemy dzisiaj i przez ten tydzień zajmować na historii.Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów- ćwiczenia utrwalające.. przewrót majowy.Rzeczpospolita za panowania Wettinów.. Temat: Pierwszy rozbiór Polski .. Postępuj krok po kroku zgodnie z podanymi instrukcjami.. Wykonaj poniższe ćwiczenia utrwalające.. Q. Sejm, na którym w 1717 roku uchwalono podatki na utrzymanie stałego wojska, ograniczono władzę senatu, wpływy hetmanów i zabroniono królowi rozpoczynać wojnę bez zgody sejmu oraz zakazano mu opuszczać terytorium kraju przeszedł do historii jako.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.08.05.2020 Oceń początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.Lekcja historii w klasie 6..

Temat lekcji: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

Stanisław Leszczyński królem Polski - : a)bitwa pod Połtawą - 1709 r. - woska szwedzkie zostały pokonane przez Rosjan,Test Rzeczpospolita za panowania Wettinów, podrozdział podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa III.. Do zobaczenia we wtorek 12.05. godz.13.00.. Do zobaczenia w piątek.. Zakres treści: Unia personalna z Saksonią Początek ingerencji Rosji w sprawy Polski Podwójna elekcja w 1733 roku Rządy Augusta III Projekty reform Rzeczypospolitej.. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1,2,3 i 4 ze stony 168 podręcznika.. Prowadził aktywną politykę,zagraniczna zawierał liczne sojusze i kontynuował wojnę z Turcja.. Rozłóż sobie pracę na etapy, masz na nią kilka dni.. Po śmierci Jana III Sobieskiego nowym władcą obrano Augusta II zwanego ____, pochodził z dynastii ____.. Odpowiedz na pytanie z działu: VI - Historia - Walka Rzeczypospolitej w XVIII wieku o utrzymanie niepodległości - Rzeczpospolita za panowania WettinówTemat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów 7..

POWODZENIA!Pod rządami Wettinów.

Temat: Kultura polskiego oświecenia 9 i .. Wczoraj i dziśdopuszczonym do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania historii w klasie szóstej.Klasa 6.. Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. Wyślij je w odpowiednim miejscu.. Przeczytaj w podręczniku temat lekcji (Rzeczpospolita pod rządami Wettinów) kilka ogólnych pytań z podręcznika będzie w późniejszym → quizie.. ZAPRASZAM NA KOLEJNĄLEKCJLEKCJĘHISTORII !HISTORII !HISTORII !. - Brakujące słowo.. W razie trudności z odpowiedziami korzystaj z notatek zawartych w podręczniku.. (2 godziny lekcyjne) Witajcie Moi Drodzy, trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania.. 12,05.2020 Temat: Pierwszy rozbiór Polski.. Na mocy pokoju w Karłowicach Rzeczpospolita .HISTORIA VI Temat Rzeczpospolita pod rządami Wettinów Zagadnienia do tematu lekcji Uczeń - poprawnie posługuje się terminami: unia personalna, anarchia, konfederacja, liberum veto, wolna elekcja, przywileje, złota wolność szlachecka - wymienia Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa jako monarchów sprawujących władzę wTemat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów- str. 152 Ćwiczenia z podręcznika: Sprawdź się str. 157- Ćwiczenie 1 i 2; Temat: Pierwszy rozbiór Polski- str. 158 Ćwiczenia z podręcznika: Sprawdź się str. 162- Ćwiczenie 1 i 2; Temat: Kultura polskiego oświecenia- str. 163 Ćwiczenia z podręcznika: Praca z tekstem źródłowym str. 167Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów..

Przeczytaj temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

Rzeczpospolita pod rządami Wettinów - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 6.. Klasa 6 A; geografia: - proszę w ramach powtórki przeczytać temat: "Rolnictwo Dani i Węgier" i na podstawie tekstu wykonać ćwiczenie 2,3,4 w zeszycie ćwiczeń do .Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. Jego decyzje wplątały kraj w Wojnę____ ().. Praca domowa przygotować miniprojekt str.157 zad.5, oraz ćwiczenia str.78, 79,80.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Rzeczpospolita pod rządami Wettinów - Odkryj karty.. Szwedzi pokonali ____ i wkroczyli na nasze ziemie.Sprawdź, czy poradzisz sobie z rozwiązaniem quizu Eduelo.. Od lewej: August II Mocny, Fryderyk I Pruski i Fryderyk IV, król Danii.. 1 Obejrzyjcie film i odpowiedzcie na pytania: Ułóżcie wydarzenia w kolejności chronologiczne i przepiszcie je do zeszytu: za panowania Wettinów.. 15.05.2020 Temat: Kultura polskiego oświecenia.Czasy saskie - Rzeczpospolita Wettynów.. Część 1.. Wykonaj w zeszycie zadania 1,2 i 3 ze strony 157 podręcznika.. a) prawda b) fałsz 4) Z jakiej dynastii był August II , króla .Przeczytać ze zrozumieniem tematy: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów, pierwszy rozbiór Polski.. Filmy są powtórzeniem wiadomości z danego tematu, zgonie z .1.. 1) Po śmierci Jana III Sobieskiego królem Polski został w 1697 roku August .. a) I b) II c) III 2) August II miał przydomek.. a) Mocny b) Łysy c) Wielki 3) Czy to prawda ,iż o Auguście II mówiono że potrafi złamać żelazną podkowę.. W zeszycie wykonać następujące ćwiczenia: - do pierwszego tematu: praca z mapą s. ñ ï, znak zapytania s. ñ ð, í ñ ñ oraz í ñ ò oraz zadania -3 s.Aplikacja do tematu lekcji: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.. Część 2.. Zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.. Po śmierci Jana III Sobieskiego w roku 1697 dokonano podwójnej elekcji ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt