Regulamin konkursu losy żołnierza

Pobierz

INFORMACJE OGÓLNE 1. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dziejeXXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im.. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego" w roku szkolnym 2011/2012OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO "Losy żołnierza i dzieje or ęża polskiego w latach od Obertyna do Wiednia" .. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewod ę Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r. Cele Konkursu § 3.. Czytaj więcej o: XXVII Konkurs Historyczny im.. Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna § 1.. Od Obertyna do Wiednia"17-19 czerwca (piątek-niedziela) 2022 r.Etap wojewódzki Konkursu "Losy żołnierza" W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną przez COVID-19 nie ma możliwości przeprowadzenia III etapu wojewódzkiego Konkursu za zasadach określonych w Regulaminie.. Od Cedyni do Orszy.. Rzeczpospolita Obojga Narodów".. Na gali obecny był również v-ce wojewoda pomorski Mariusz Łuczak .W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .. W załączeniu zamieszczam:Jesteś tutaj: Strona główna » Bez kategorii » Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,NIEZNANI BOHATEROWIE, NIEZNANE WYDARZENIA - losy.. 20 listopada 2017 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,NIEZNANI BOHATEROWIE, NIEZNANE WYDARZENIA - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach "Jak co roku nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im..

Przewodniczący konkursu: Iwona Florczyk-Szwak tel: 12 448-11-25 ...

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyło się wojewódzkie podsumowanie konkursu historycznego Losy żołnierza.. Na II, III i IV etapie Konkursu prace pisemne uczniów są kodowane, co zapewnia ich anonimowość.. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej".. Celem Konkursu jest:1.. Olimpiada "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO.. ", zwana dalej olimpiadą, jest trójstopniową olimpiadą tematyczną, powołaną na podstawie rozporządzeniaREGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od Obertyna do Wiednia" Organizatorzy Konkursu § 1.Program zawodów centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im.. Podstawa prawna Ogólnopolski Konkurs Historyczny im.. Poniżej znajdują się listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowegoPrzypominam, że szkołę do Konkursu zgłasza się w terminie do 22.10.2021 r. wyłącznie poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na ogólnopolskiej stronie internetowej: Zamieszczam Regulamin konkursu, Program merytoryczny i zarządzenie MKO..

Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .

W roku szkolnym 2014/2015 Konkurs jest tematycznym Ogólnopolskim Konkursem Historycznym.. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje2.. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej".. 4) laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia; 5) finalistami Konkursu zostają uczniowie,uczniówktórzy uzyskają co najmniejdo50% punktów możliwych do zdobycia; 6) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkichW dniach 9 - 11 czerwca 2022 r. w Warszawie odbył się etap centralny XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im.. Link do strony internetowej z regulaminu konkursu "Losy żołnierza…" Wojewódzki Tematyczny Konkurs Fizyczny "Fascynująca fizyka - poziom podstawowy"Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z § 9 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .Od Cedyni do Orszy" w dniach 22-23.04.br., 27.04.br., 29-30.04.br.. Załącznik - dane teleadresowe UWAGA!. majora MarkaEtap rejonowy Konkursu - 18 lutego 2021 r. godz. 11.00 - Konkurs historyczny "Losy żołnierza.". - Nowy termin etapu rejonowego Konkursu - 18 lutego 2021 r. godz. 11.00 ..

Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" im.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im.. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.. Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni .. Tryb odwoławczy realizowany będzie zgodnie w § 9 Regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu.Ogólnopolski Konkurs Historyczny im.. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514.. Od Cedyni do Orszy".. XXVII Konkurs Historyczny im.. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej" Rok szkolny 2017/2018 § 1. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .. Archiwum ».XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im.. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu wojewódzkiego.Utworzono: 18-05-2022.. Od Cedyni do Orszy".. Od Obertyna do Wiednia" Więcej.. Od Obertyna do Wiednia" w roku szkolnym 2021/2022 - konkurs .REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im.. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach ..

majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .

Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od Obertyna do Wiednia" organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Wojska Polskiego, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA".Regulamin konkursu - Konkurs historyczny "Losy żołnierza.". - Regulamin Tematycznego ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .. 5.REGULAMIN 1 REGULAMIN XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im.. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 - 1945. majora Marka Gajewskiego, "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach .. Rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna § 1.Strona 1 z 6 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO "Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach " - kategoria: projekt edukacyjny Rok szkolny 2017/2018 § 1 PODSTAWA PRAWNA Konkurs Historyczny w kategorii projektów edukacyjnych pt. - "Nieznani bohaterowie,Wszystkich uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego Konkursu "Losy żołnierza" prosimy o wypełnienie poniższego załącznika oraz przesłanie na adres: w terminie do 1 czerwca 2018 r. Dane te są potrzebne do ubezpieczenia uczestników i opiekunów oraz zakwaterowania.. Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna § 1.. Konkurs odbywa się w czterech etapach przeprowadzanych w następujących terminach: 1) 04.11.2020 r. - I etap; 2) 10.12.2020 r. - II etap; 3) 04.03.2021 r. - III etap; 4) 10-12.06.2021 r. - IV etap.. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu12 STYCZNIA 2022 r. godz. 11.00 Etap rejonowy Konkursu Więcej.. Szkołę do Konkursu zgłasza się w określonym terminie wyłącznie poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszeniowego.REGULAMIN OLIMPIADY TEMATYCZNEJ "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO.". I. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.". XXVII Konkurs Historyczny im.. Od Obertyna do Wiednia".. Prace uczniów przechowuje przewodniczący właściwej komisji do czasu zamknięcia kolejnego etapu Konkursu.. Od Obertyna do Wiednia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt