Septi soap hygiene karta charakterystyki

Pobierz

Identyfikacja substancji lub preparatu:.. Nazwa preparatu.. Identyfikacja preparatu.. Czyściwo i odtłuszczać.. Data aktualizacji: 28.10.2005 r. 1.. Identyfikacja producenta.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane .. KARTA CHARAKTERYSTYKI 52'2:,6.$,QG\ZLGXDOQH URGNL RVWUR >QR FL Z\SRVD >HQLH RFKURQQH L SURFHGXU\ Z V\WXDFMDFK DZDU\MQ\FK 'OD RVµE QLHQDOH >ÇF\FK GR .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO.. Identyfikacja przedsiębiorstwa (producent):.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171 ze zmianami w Dz.U.. Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA.. Identyfikacja preparatu.. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr.. Zastosowanie substancji/preparatu:.. MANUSAN (produkt leczniczy) Płyn dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk.. Podstawa prawna: Rozporzdzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20. maja 2010 zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data sporzdzenia: 28.08.2006 r. Data aktualizacji: 28.10.2012 r. MEDICLEAN .. Karta Charakterystyki - Medi-Sept - Yumpu KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA.. Nazwa preparatu.. : (042) 654 00 70 fax: (042) 654 02 91. e-mail: CHARAKTERYSTYKI..

Glicerina ...Karta charakterystyki - Medi-Sept.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt