Budowa kwasów nukleinowych pdf

Pobierz

Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.. Wymogi podstawy programowej: Genetyka: Materiał powtórzeniowy z gimnazjum.. Komórka - podstawowa jednostka życia 1.. Wyróżnia się dwa rodzaje kwasówKwasy nukleinowe to polimery nukleotydów połączonych wiązaniami fosfodwuestrowymi Nukleotyd = zasada azotowa + cukier + kwas fosforowy Nukleozyd = zasada azotowa + cukier C, U, T A,G W nukleotydach spotyka się beta-d-rybozę(w skrócie - rybozę) oraz beta-d-2-deoksyrybozę (deoksyroboza).1.. Składniki cytoplazmy 5.Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy).W każdej z lekcji znajdziesz materiały w formacie PDF do pobrania z miejscem do sporządzania notatek.. • RNA - kwas rybonukleinowy.Trawienie kwasów nukleinowych Kwasy nukleinowe, czyli DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) oraz RNA (kwas rybonukleinowy), to związki organiczne zbudowane z nukleotydów.. • Cykl życiowy retrowirusów.. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach .1. definiuje podstawowe zagadnienia dotyczące budowy kwasów nukleinowych 2. ma znajomość metod fizykochemicznych służących badaniu właściwości kwasów nukleinowych 3. definiuje sposoby przepływu informacji genetycznej Umiejętności 1. posługuje się terminologią chemiczną w zakresie niezbędnym do prezentacji treści programowych przedmiotu 2.miRNA, mikroRNA - jednoniciowa cząsteczka RNA o długości od 21 do 23 nukleotydów, regulująca ekspresję innych genów..

Budowa kwasów nukleinowych Replikacja DNA.

Można ją wykorzystać do tematu "Właściwości i rola związków organicznych występujących w organizmach".. • Enzymy restrykcyjne — ich funkcja fizjologiczna oraz zastosowanie.1.Wprowadzenie stosunkowo krótkiego fragmentu kwasu nukleinowego w celu zablokowania ekspresji konkretnego genu.. Cząsteczka dziedziczności) wszystkich) organizmów) prokariotycznychi eukariotycznych jest DNA.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Tę stronę ostatnio edytowano 21 gru 2018, 07:58.. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.. Nukleotyd składający się z reszty kwasu fosforowego(V), cukru deoksyrybozy oraz jednej z zasad azotowych (adeniny, guaniny, tyminy lub cytozyny) jest elementem budulcowym DNA.Genetyka, C04 Pielęgniarstwo 31.03.2022..

Charakterystyka składników kwasów nukleinowych Tabela 2.

Biochemia, dr inż. Aneta Białkowska.. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).. DNA) jest bardzo) długą makrocząsteczka ) podobną do) nici,) zbudowana z wielkiej) liczby) deoksyrybonukleotydów,) z których)każdy)składasię)z zasady, cukrui grupyfosforanow ej.. Jądro komórkowe 4.. Przestrzenna organizacja komórki 2. strategia antysensu Zadaniem wprowadzonego preparatu (RNA lub DNA) jest hybrydyzacja do specyficznego odcinka mRNA będącego celem molekularnym, zablokowanie jego ekspresji i/lub indukcja procesu unieczynnienia.6.1 Budowa kwasów nukleinowych 2 6.1.1 Kwasowa hydroliza RNA 6 6.1.2 Wykrywanie kwasu fosforowego w hydrolizacie RNA 6 6.1.3 Wykrywanie puryn poprzez reakcję z amoniakalnym roztworem azotanu srebra 7 6.1.4 Wykrywanie puryn poprzez reakcję z siarczanem (VI) miedzi (II) 7 6.1.5 Oznaczanie RNA metodą orcynową 7 .Download PDF..

Zasada azotowakartkówka 1. budowa i funkcje kwasów nukleinowych.pdf (22 KB) Pobierz.

• Funkcja DNA i różnych typów RNA.. Budowa, właściwości i funkcje błon biologicznych 3. podstawowe typu naturalnych kwasów nukleinowych: • DNA - kwas deoksyrybonukleinowy.. Właściwości chemiczne kwasów nukleinowych Składnik Masa cząsteczkowa max max x 10-3 [ml/ mol] OD260/OD280 Ryboza 150 - - - Deoksyryboza 134 - - - Kwas ortofosforowy 98 - - - Adenina 135 260.5 13.40 0.13Kwasy nukleinowe to związki organiczne, których podstawową jednostka strukturalną jest nukl eotyd Nukleotyd tworzą jedna cząsteczka cukru zbudowanego z 5 atomów C - pentoza (ryboza, deoksyryboza), jedna cząsteczka kwasu fosforowego i jedna cząsteczka zasady azotowej.. Aplikacje dostępne w• Budowa chemiczna kwasów nukleinowych — nukleozydy, nukleotydy, postulaty Watsona i Cricka, struktury superhelikalne, DNA A, B, Z.. Znane są dwa.. przedstawia budowę i funkcje kwasów nukleinowych i rozumie wynikające z niech konsekwencje 3. potrafi w sposób przystępny przedstawić drogi przepływu informacji genetycznej w komórce 4. potrafi zaprezentować praktyczne sposoby wykorzystania kwasów nukleinowych"Budowa i funkcje kwasów nukleinowych" - klucz odpowiedzi, plik: kartkowka-1-budowa-i-funkcje-kwasow-nukleinowych-klucz-odpowiedzi.pdf (application/pdf) Biologia na czasie ZP ..

Translacja Zmienność genetyczna i mutacje Biotechnologia Dziedziczenie.Szablon:Budowa kwasów nukleinowych.

Replikacja DNA, geny i genomy, kod genetyczny i ekspresja genów.. Uczeń: 1) przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę2.. Pozwoli Ci to na lepsze uczestniczenie w nagranej lekcji .. 3.Typy kwasowJednostka strukturalna kwasow nukleinowych sa nukleotydy skladajace sie z trzech elementow: zasady azotowej (purynowej- adenina, guanina lub pirymidynowej - cytozyna, tymina, uracyl), cukru (rybozy lub deoksyrybozy) i reszty kwasu fosforowego (V) przylaczonego do czasteczkiwchlaniane wraz z tluszczami w jelicie cienkim.Plik Kartkowka Budowa i rola kwasow nukleinowych.pdf na koncie uzytkownika socek2214 folder sprawdziany biologia Data dodania: 18 gru 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisuPlik 4.BUDOWA KWASÓW NUKLEINOWYCH.pdf na koncie użytkownika Gooooferek • folder Biochemia • Data dodania: 28 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.monomer kwasu nukleinowego (nukleotyd) składa się z nukleozydu - czyli cząsteczki pentozy (dla rna rybozy, dla dna deoksyrybozy ), do której przyłączona jest, przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem n -glikozydowym zasada azotowa ( purynowa lub pirymidynowa) - oraz z reszty fosforanowej, przyłączonej do trzeciego oraz piątego atomu węgla dwóch …1.. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów .Budowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie .- Analizuje wyniki rozdzielenia kwasów nukleinowych w żelu agarozowym (określenie masy molekularnej i identy˛ kacja kwasu nukleinowego) Anna Leska Ćwiczenia laboratoryjne 90 minut Do przeprowadzenia zajęć będą potrzebne - Plansze dydaktyczne przedstawiające budowę kwasów nukleinowych DNA i RNA, proces kon-Budowa i rola kwasów nukleinowych.. kartkowka 1. budowa i funkcje kwasow nukleinowych ( kartkowka_1_budowa_i_funkcje_kwasow_nukleinowych.pdf ) .. nukleinowych.pdf na koncie uzytkownika socek2214 folder sprawdziany biologia Data dodania: 18 gru 2013.. Podwojna nic DNA .. )W)przypadku) wirusów)materiałem)genetycznym)jestalbo) RNA,)albo)DNA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt