Ocena opisowa zajęcia kształtujące kreatywność

Pobierz

Dokonywana okresowo przez nauczyciela ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu eduakcyjno-terapeutycznego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.Jesienny bukiet - scenariusz do zajęć rozwijających kreatywność dla ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i autyzmem Agnieszka Sarowska - Rorat.. Łączy i rozłącza klocki wtyczkowe, buduje wieżę z klocków.. Wychowanie fizyczne 6.. Samodzielnie wyjmuje i spożywa w sposób estetyczny śniadanie.. Przejawia oraz stopniowo rozwija umiejętności twórcze, plastyczne i muzyczne.. • Zajęcia sportowe.. Rozpoznaje większość komend ćwiczeniowych, dobrze reaguje na umówione sygnały, zna pozycje wyjściowe do ćwiczeń.bardzo chętnie biorą udział w zajęciach rozwijających kreatywność, podczas których wspólnie mogą poszukiwać nowych sposobów tworzenia, poznawać nowe techniki plastyczne, uwrażliwiać na muzykę, rozwijać wyobraźnię i cieszyć się z efektów swojejna przedmiocie Zajęcia kształtujące kreatywność, prowadzone jest podczas spotkań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.. Religia Wnioski do dalszej pracy :Zajęcia kształtujące kreatywność: Rysuje koła, łuki, kreski, rysunek na poziomie bazgroty linearnej.. Sama korzysta z toalety oraz myje ręce (czasem z przesadną dokładnością)..

Zajęcia kształtujące kreatywność 4.

Ćwiczenie polega na znalezieniu maksymalnej ilości różnych zastosowań (także bardzo nietypowych) dla dowolnych przedmiotów np.: - kubka, - cegły, - drucianego wieszaka, Religia Wnioski do dalszej pracy : …………………………………………………………………………………………………Zabawy muzyczno-rytmiczne sprawiają jej dużo radości (bardzo lubi tańczyć).. Zachowanie 1.. Zachowanie 2.. Szczercówl.p.. Wychowawca: mgr Bernadeta GorczowskaPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ Uczeń podlega ocenie opisowej, opartej o obserwację mocnych stron uczniów, zainteresowań i ich postępów w zakresie: aktywności na zajęciach: prezentacji postawy ciekawości, otwartości i poszanowaniaWyznacznikiem oceny powinna być: - aktywność ucznia i jego ekspresja , - widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach , - rzetelność wykonania zadania, estetyka prac , Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2.. 2.Zapoznanie z tematem lekcji: nauczyciel zapoznaje z techniką poprzez krótki film instruktażowy.. Zajęcia rozwijające komunikowanie się 4.. Lekcja się zaczyna jak każda inna lekcja.. Stopniowo rozwija sprawność fizyczną, zręczność i zwinność.. Wychowanie fizyczneZajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nichDodatkowe zajęcia edukacyjne • Zajęcia kształtujące kreatywność..

Zajęcia rozwijające kreatywność 5.

Przekłada i układa przedmioty zgodnie z poleceniem.Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.. Uczymy się ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku techniką "zrób to sam"- wykonujemy torbę na zakupy z koszulek T-shirt.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne 3.. § 24 Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu i w różnych formach uwzględniających specyfikę zajęć edukacyjnych.Zajęcia kształtujące kreatywność-zajęcia w szkole, na których, jak sama nazwa wskazuje, kształtujesz swoją kreatywność.. Zajęcia kształtujące kreatywność mają na celu rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych.. Wychowanie fizyczne 6.. Obszar oddziaływań ocena 1.. Zajęcia rozwijające komunikowanie się 3.. Nie zawsze przyjmuje prawidłową postawę siedzącą podczas pracy, ale poproszona przez nauczyciela, stara się poprawić.Zajęcia kształtujące kreatywność: Ekologiczna torba z koszulki T-shirt.. Przyczyniać się do lepszego samopoczucia dziecka w szkole i podwyższać jego pozycję w grupie.Zajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań,motywacji do działaniai aktywnościtwórczejoraz wyrażaniuprzeżyć i emocji za pomocądostępnychdla uczestniczki środkówwyrazu artystycznych, praktycznych, muzycznych, technicznych itp.l.p..

Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, muzyka) 3.

Poprzez kreatywne działania z zakresu muzyki, plastyki i literatury uczniowie budują pozytywny obraz samego siebie i umacniają wiarę we własne możliwości.KREATYWNOŚĆ MOŻNA ĆWICZYĆ!. Następnie prezentuje gotową torbę i .Wyznacznikiem oceny powinna być: - aktywność ucznia i jego ekspresja, - widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach, - rzetelność wykonania zadania, estetyka prac, Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie.Na świadectwie promocyjnym znajduje się opisowa ocena roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia zgodnie z zapisem w arkuszu ocen.. Przysposobienie do pracy 5.. Przysposobienie do pracy (Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym, Pomoc w kuchni, Elementy szycia, Edukacja techniczna, Elementy florystyki, Podstawy obsługi komputera) 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt