Wymień walory przyrodnicze litwy i białorusi

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Walory przyrodnicze Litwy i Białorusi - opisz.. Data publikacji: październik 2019.. Z podanego zdania wypisz przydawki i je nazwij: Pallas pełni w "Nocy listopadowej" funkcję przewodniczki walczących.. Piotr.. wynika to z faktu, ze przez wiele lat w tym kraju rodziło sie mniej ludzi NIz umierało, - STOLICA: WILNO - POWIERZCHNIA: 65 2000 KM2 - LICZBA LUDNOSCI: 2 828 000 (stan na 2017charakteryzować środowisko przyrodnicze Białorusi; wymieniać główne gałęzie białoruskiej gospodarki.. W dawnych czasach zawarta była unia personalna, a dwa państwa połączono w jedno, co przynajmniej niektórzy mieszkańcy Litwy traktują jako aneksję terytorium.Litwa - zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca.. Przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Litwy: Kulturowe.. b) strefy klimatyczne i roślinne.. Jej powierzchnia wynosi ponad 207 tys. km.. Polskie pamiątki w Grodnie (Гродна, bez wizy)Witaj na #Litwie i #Białorusi w krajach powstałych w 1991 r. Na próżno szukać ich na wcześniejszych mapach, bo należały do Związku Socjalistycznych Republik.Arial Calibri Times New Roman Wingdings Motyw pakietu Office Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi Litwa Slajd 3 Slajd 4 Środowisko przyrodnicze Pytania do klasy Slajd 7 Rzeki na Litwie i Białorusi Slajd 9 Slajd 10 Slajd 11 Slajd 12 Slajd 13 Slajd 14 Kilka ciekawostek o Białorusi Co warto zobaczyć na Białorusi?.

Wymień walory przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Grodzisko w Kiernowie.. Na liście oczekujących na nominację znajduje się zaś 5 obiektów.Turystyczne walory Polski.. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Litwa i Białoruś w pigułce.. Polskie pałace w okolicach Brześcia.. a) Himalaje mają układ równoleżnikowy.Litwa - niewielki kraj nizinny; - występuje tu rzeźba polodowcowa z licznymi pagórkami i jeziorami; - duże obszary Litwy zajmują bagna oraz torfowiska; - mało żyzne gleby; - chłodny klimat; - występuje tu niewiele surowców mineralnych.. WykonajLitwa.. Przepisz notatkę do zeszytu przedmiotowego.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wymień po 4 atrakcje turystyczne Litwy, Białorusi i .About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .-W zeszycie wypisz: a) krainy geograficzne Rosji.. 2, czyli odpowiada 2/3 obszaru Polski.. Poglądy oświeceniowych filozofów na temat Rzeczypospolitej.. Litwa i Białoruś to kraje nizinne.. Wskażesz na mapie stolice państw i zdobędziesz podstawowe informacje na temat obu krajów..

Slajd 17 ...Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Białoruś to państwo średniej wielkości w Europie Wschodniej.. Brześć (Брэст) Drewniane cerkwie Polesia.. Odpowiedz na podstawie podręcznika i wypisz do .na Litwę i Białoruś niż do naszych południowych, czy zachodnich sąsiadów.. Wymień walory przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Wszyscy lubimy wakacje i wakacyjne podróże - odpoczywamy, poznajemy nowe miejsca, nowych ludzi.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe.. Warunki naturalne: - kraj nizinny, - polodowcowy charakter rzeźby terenu, - malowniczy krajobraz, - ubogie gleby bielicowe, - klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym, - znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska.. Zapoznaj się z poniższymi informacjami.. pokaż więcej.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Kościół świętego Piotra i Pawła w Wilnie..

Cele lekcji: Dowiesz się jakie są walory przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Zadanie na ocenę (obowiązkowe): Podaj atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi uwzględniając: a)walory przyrodnicze.. Nie musimy się .Zdobędziesz podstawowe informacje na temat Litwy i Białorusi.. - Stare Miasto w Wilnie; - Kiernów (stanowisko archeologiczne);Przedstaw, jakie są pozytywne i negatywne skutki migracji ludności dla kraju imigracyjnego.. Barokowy kościół i klasztor w Pożajściu.. Proszę, abyście zapisywali tematy w zeszycie,prace domowe odsyłali na adresemail Litwa i Białoruś to państwa, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku.Gdzie i do czego wędrujemy.. a) Litwa - Kraj w północno - wschodniej Europie z dostępem do Morza Bałtyckiego, - Kraj nizinny z lekkimi wzniesieniami w okolicy Wilna, - klimat umiarkowany przejściowy, b)Białoruś - Kraj w Europie Wschodniej, bez dostępu do morza, - Przeważająca część kraju to niziny, tylko w środkowej części .Litwa to niewielki kraj leżący w naszym regionie europejskim.. Filmy są powtórzeniem wiadomości z danego tematu, zgonie z .Lista światowego dziedzictwa UNESCO na Białorusi - lista miejsc na Białorusi wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.Obecnie na liście znajdują się 4 miejsca (3 obiekty dziedzictwa kulturowego i 1 przyrodniczego).. Polub to zadanie.. Cel: Zapoznasz się z charakterystyką środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi i ich walorami przyrodniczymi i kulturalnymi..

Dowiesz się , jakie są walory środowiska przyrodniczego i kulturowego Litwy i Białorusi.

Turystyka to ważny dział usług, ściśle wiążący się z innymi ich rodzajami, np. transportem, hotelarstwem, gastronomią, handlem.. Białoruś - typowo nizinny kraj; - ok. 60% terytorium leży na wysokości od 100 do 200m n.p.m.; - znaczna część kraju to tereny bagienne i .1.. Wyjeżdżając na wakacje, każdy z nas staje się turystą.. - opisujesz środowisko przyrodnicze Litwy i Białorusi - wymieniasz walory przyrodnicze Litwy i Białorusi - wymieniasz najcenniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego na Litwie6.. c) największe jeziora i rzeki.. Omów postawy szlachty wobec reformacji i kontrreformacji.. b)walory kulturoweGeografia Litwy - dziedzina nauki zajmująca się badaniem Litwy pod względem geograficznym.. Litwa jest niewielkim krajem leżącym w północno-wschodniej Europie nad Morzem Bałtyckim - jeden z trzech krajów bałtyckich, obok Łotwy i Estonii.Przed rokiem 1990 stanowiła część dawnego ZSRR.Od 2004 roku członek Unii Europejskiej i NATO I J. Moraczewskich w Sulejówku 3.. Spis treści.. Spis treści.. Zachowania szwedzkiej podczas potopu oraz uczucia, jakie mogło to wywołać u Polaków.. Pałac Tyszkiewiczów w Kretyndze.Klasa VI, Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.. Zapoznaj się z mapami w podręczniku (str.145 i 146).Projekt "Uczymy się razem" ma na celu wspomożenie uczniów w nauce historii, biologii i geografii.. Wspólna historia Polski i Litwy nie należy do najłatwiejszych.. Scharakteryzuj główne przyczyny wykluczenia społecznego w Polsce.. Zadania do wykonania: Na podstawie mapy politycznej lub fizycznej Europy wyszukaj Litwę i Białoruś.. d) główne okręgi przemysłowe.. przedstawia wybrane walory środowiska przyrodniczego i kulturowego jako przykłady atrakcji .. Litwa Białoruś Środowisko przyrodnicze podobieństwa różnice gospodarka podobieństwa różnice .. Położenie i podział Białorusi.. Przez Białoruś przebiega Wyżyna Białoruska.. Cele lekcji: Uczeń: - wskazuje na mapie oraz opisuje położenie geograficzne Białorusi i Litwy;Białoruś - zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca.. Stolicą kraju jest Mińsk.Litwa: Wilno, Kiernów, Mierzeja Kurońska , Zamek Troki, Góra Krzyży w Szawie, Rzeka Niemen, Kowno, Białoruś : Bagna , Zamek w Mirze, Białowieski PN.• cechy środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi jako turystyczne walory przyrodnicze; • przynależność Litwy do Unii Europejskiej i strefy Schengen; • projektowanie wycieczki po Litwie i Białorusi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt